شانتون اندونزی نواردوزی دنیز

شانتون اندونزی نواردوزی دنیز
به کانال مراجعه فرمایید

شانتون اندونزی نواردوزی دنیز/آبی،طوسی،صورتی/سایز 40،42،44،46،48،50

👗 شانتون اندونزی نواردوزی دنیز
 © کد A  758
🌻 سایز 40 الی 50
🎨 آبی،طوسی،صورتی
📏 قد 110